Proč využít mých služeb

 • Nemusíte platit mzdu, sociální a zdravotní pojištění za specializovaného zaměstnance

 • Neplatíte za nemoc, dovolenou , placené státní svátky a zákonné pojištění zaměstnance

 • Nemusíte sledovat změny v účetnictví a platit školení zaměstnance

 • Platíte jen za skutečně odvedenou práci

 • K mé práci používám software MRP/KS a MRP-mzdy

 • V případě zájmu klienta je standardní činností i zastupování klienta na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ)

 • Po dohodě s klientem mohu dojíždět do firmy a zpracovávat doklady v sídle firmy

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Evidence předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí

 • Fakturace odběratelům

 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci včetně vyhotovení upomínek

 • Kontrola účetních zálohových plateb

 • Zpracování roční závěrky v daňové evidenci včetně daňového přiznání

 • Zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

 • Zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí

 • Fakturace odběratelům

 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví

 • Kontrola zálohových plateb v účetnictví

 • Zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví a předání všech potřebných dokladů vašemu daňovému poradci

ÚČETNICTVÍ

PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ AGENDA

 • Vedení personální agendy

 • Kompletní zpracování mezd pro zaměstnance na hlavní pracovní poměr i vedlejší pracovní poměr

 • Předání mzdových výplatních listin

 • Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění z mezd včetně zasílání měsíčních mzdových přehledů

 • Odvody měsíčních záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního zúčtování

 • Odvody vybírané zvláštní sazbou daně včetně ročního vyúčtování daně

 • Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti pro zaměstnance

 • Výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd za zaměstnance

 • Vyhotovení a předání příkazů k úhradě plateb odvodů, mezd a daní

 • Vyhotovení potvrzení o zaměstnání a mzdových příjmech pro zaměstnance

 • Vyhotovení a předání evidenčních karet ELDP pro OSSZ

 • Vyhotovení daně z příjmu fyzických a právnických osob

 • Vyhotovení daně z přidané hodnoty – vyhotovení v návaznosti na daňovou evidenci nebo účetnictví a to měsíční nebo čtvrtletní

 • Vyhotovení daně silniční

 • Příprava podkladů pro daňového poradce ke zpracování daňového přiznání právnických osob

DANĚ

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ